پروفیل بر

پروفیل بر

مشخصات دستگاه

جهت انجام کلیه مصارف مداوم و پر فشار در آهنگری می باشد این دستگاه  برای برش پروفیل های فلزی (آهنی و آلومینیومی) با قدرت  بالا می باشد