سشوار صنعتی

سشوار صنعتی

مشخصات دستگاه

 

سشوارهای صنعتی  با تولید هوای گرم با درجه حرارت بالا دارای قابلیت های گوناگون در صنایع می باشند، سشوار های صنعتی در خشک کردن یا باز کردن چسب های صنعتی، سوزاندن و زدودن رنگ از روی فلزات از روی فلزات، خم کاری لوله های پلاستیکی، شرینگ کردن در صنایع بسته بندی ، جمع کردن وارنیش های حرارتی در مدارهای الکترونیکی و الکتریکی و ... کاربرد دارند