فرز انگشتی مینیاتوری

فرز انگشتی مینیاتوری

مشخصات دستگاه