دریل شارژری 2دور(چکشی)

دریل شارژری 2دور(چکشی)

مشخصات دستگاه