P.M

شیارزن ها

ابزاری مناسب برای برش کاری انواع کاشی ، سرامیک وسنگ می باشد.ابزاری قدرتمتد با طراحی ویژه جهت برش  تر و برش خشک که در صورت نیاز به برش تر می بایست از متعلقات مخصوص برش تر استفاده گردد.این دستگاه ابزاری بسیار مناسب و کار آمد برای نصابان کاشی وسرامیک ، سنگ کاران  و  برقکاران می باشد .