P.M

چکش تخریب ها

 

 چکش تخریب یا DEMOLSTION-HAMMERجزء یکی از بزرگترین ابزار های برقی دستی به منظور انجام هرگونه تخریب می باشد   از ویژگی های یک چکش تخریب میتوان بیان نمود که ابزاری سنگین و بسیار قدرتمند  است که می توان برای  خراب کردن انواع محیط ، دیواره های بتنی و ... از آن استفاده نمود