P.M

دریل ها

دریل یا به اصطلاح عامیانه دلر وسیله ای است که با حرکت دورانی سریع برای سوراخ کردن به کار می رود.دریل ها با توجه  به قدرتی که دارند از سوراخکاری چوب تا فلزات و حتی در بتن می توانند به کار گرفته شوند .با پیشرفت ابزار ها، امروزه نه تنها برای سوراخ کاری،بلکه با اضافه کردن قطعاتی دیگر، می توان امکاناتی مانند ساب زدن،گرد بر ، عمود بر و ... را هم به این دستگاه اضافه کرد