P.M

ابزارهای جوش

اینورتر یا دستگاه جوش مناسب برای جوشکاری انواع فلزات می باشد. اگر جوشکاری به صورت اصولی انجام شود مقاومت بالایی داشته و فشار و وزن بالایی را تحمل می کند. در بسیاری از مواقع اتصال با دستگاه اینورتر مقاومت بالاتری نسبت به اتصال با پیچ و مهره دارد